دما

از جمله کمیت های مهمی که در واحد های صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، دمای سیستم می باشد. برای این منظور از ادوات مختلفی استفاده می شود که با توجه به نیاز ، علاوه بر سنجش میزان درجه حرارت، اغلب توانایی تولید سیگنال کنترلی و همینطور سوئیچ را نیز دارا می باشند.

 • ترانسمیتر دما

  ترانسمیتر دما

 • کالیبراتور دما

  کالیبراتور دما

 • تمپرچر سوئیچ

  تمپرچر سوئیچ

 • رکوردر دما

  رکوردر دما • کنترلر دما

  کنترلر دما

 • ترمومتر

  ترمومتر

 • سنسور دما

  سنسور دما

 • ترموول

  ترموول