ترانسمیتر دما

جهت تبدیل مقادیر درجه حرارت به سیگنال کنترلی استاندارد از ترانسمیتر دما استفاده می شود که با توجه به گستردگی طیف کاربری ، در انواع مختلف ساخته می شود.

 • Universal Input Indicator

  ترانسمیتر دما کامپکت

 • Process Indicator

  کلگی ترانسمیتر دما

 • Temperature Indicator

  نمایشگر ترانسمیتر دما

 • Smart Digital Indicator

  ترانسمیتر دما ریلی • small_image_1

  ترانسمیتر دما هوشمند