کنترلر فرایند تک حلقه

به منظور مشاهده و تعین مقادیر مورد نیاز کمیت ها در پروسه های صنعتی ، از کنترلر ها استفاده می شود که با توجه به گستردگی طیف کاربری ، در انواع مختلف ساخته می شود.

 • کنترلر فرایند / دما

  مدل: SCS60, SCM60, SCN60, SCL60

  rail-mounted-universal-signal-transmitter

  Easy to Use

  Fuzzy Modified PID, HEAT & Cool Control

  Universal Input

  Download PDF
 • کنترلر ورودی عمومی رنج پایین

  سری: SCL90

  universal-smart-transmitter

  Universal Input with Auto-Tuning

  Two 4-Digit Indications

  Various Control Algorithms

  Download PDF
 • کنترلر عمومی فرایند

  DCY2050, DCY2051, DCY2060 - LIGHT سری:

  universal-input-transducer-logger

  Universal Input

  PID Controller

  1/4, 1/8 DIN

  High Accuracy

  Download PDF
 • کنترلر عمومی

  سری: SCM5


  isolating-two-earthed-loops-inputs

  Universal Input

  Up to 4 Relay Outputs

  PID & On/Off Control, Heat & Cooling

  Download PDF


 • 1/4 DIN کنترلر تک حلقه

  مدل: SCL100

  voltage-to-current-converter

  2 Analogue Inputs

  1 Logic Input

  2 Set-points

  PID Action with Auto-Tunning

  Download PDF
 • 1/8 DIN کنترلر تک حلقه

  مدل: SCM100

  signal-splitting

  2 Analogue Inputs

  1 Logic Input

  PID Action with Auto-Tunning

  2 Set-points

  Download PDF
 • 1/16 DIN کنترلر تک حلقه

  مدل: SCS100

  loop-powered-signal-isolator

  2 Analogue Inputs

  1 Logic Input

  PID Action with Auto-Tunning

  16-BIT Microprocessor

  Download PDF