سیگنال کاندیشن ، کانورتر

برای دریافت ، تحلیل ، تبدیل و تولید سیگنال کنترلی بر حسب نیاز از سیگنال کاندیشن ، کانورتر های دیتا اکوزیشن استفاده می شود.

 • Universal Input Indicator

  ایزولاتور سیگنال فرایند / کانورتر

 • Process Indicator

  مبدل جریان به فشار

 • Temperature Indicator

  مبدل فشار به جریان

 • Smart Digital Indicator

  ماژول دیتا اکوزیشن • small_image_1

  منبع تغذیه 24 ولت

 • small_image_2

  تریپ آمپلی فایر

 • small_image_3

  دیتالاگر

 • small_image_4

  آمپلی فایر هوا