کنترلر تبرید

به منظور مشاهده و تعین مقادیر مورد نیاز کمیت ها در پروسه های صنعتی ، از کنترلر ها استفاده می شود که با توجه به گستردگی طیف کاربری ، در انواع مختلف ساخته می شود.


مدل: DIR33

کمپرسور ، فن اواپراتور و کنترلر یخ زدایی

3-Digit Indicator

Fully Programmable

2 PTC Inputs & 3 Relay Outputs

Real-Time Clock Included

Buzzer & LED Alarm Indication

Panel Sealed to IP65 (Waterproof)

External Transformer & RS485 Communication (option)

Download PDF