نمایشگر فرایند

جهت مشاهده مقادیر اندازه گیری شده ، از نمایشگرها استفاده می شود. برخی از این نمایشگرها با توجه به نیاز ، توانایی تولید سیگنال های کنترلی را دارا می باشند.

 • Universal Input Indicator

  نمایشگر عمومی

  مدل: DIS12

  UNIVERSAL INPUT

  TWO ON/OFF OUTPUTS

  3-DIGIT LED INDICATOR

  COLD JUNCTION COMP.

  Download PDF
 • Process Indicator

  نمایشگر فرایند

  مدل: DIS14

  LINEAR mA & VOLTAGE INPUTS

  TWO ON/OFF OR PULSE OUTPUTS

  4-DIGIT LED INDICATOR

  Download PDF
 • Temperature Indicator

  نمایشگر دما

  مدل: DIS16

  RTD & T/C INPUT

  1 ON/OFF OUTPUT FULLY PROGRAMMABLE

  3-DIGIT LED INDICATOR

  Download PDF
 • Smart Digital Indicator

  نمایشگر دیجیتال هوشمند

  مدل: D3000

  TEMPERATURE, PROCESS OR

  UNIVERSAL INPUT

  0.56" HIGH LED;

  GREEN OR RED

  Download PDF


 • small_image_1

  کنترلر و نمایشگر عمومی

  مدل: DIU70

  RTD, THERMOCOUPLE, mA & VOLTAGE INPUTS

  4-DIGIT LED INDICATOR

  2 ON/OFF OUTPUT


  Download PDF
 • small_image_2

  نمایشگر رقم بزرگ

  مدل: DIU75

  BIG DIGIT INDICATOR

  TWO ON/OFF OR PULSE OUTPUTS

  3-DIGIT, 45mm BRIGHT LED INDICATOR

  Download PDF
 • small_image_3

  پنل متر دیجیتال

  مدل: D43

  UNIVERSAL INPUT - PROGRAMMABLE

  UP TO 4 ALARM OUTPUTS

  STORAGE OF MIN. AND MAX. VALUES OF INPUT

  Download PDF