نمایشگر دوتایی فرایند

جهت مشاهده مقادیر اندازه گیری شده ، از نمایشگرها استفاده می شود. برخی از این نمایشگرها با توجه به نیاز ، توانایی تولید سیگنال های کنترلی را دارا می باشند.

 • نمایشگر عمومی دو کاناله

  مدل: DIU216


  Universal Input Indicator

  UNIVERSAL INPUT

  TWO ON/OFF OUTPUTS

  3-DIGIT LED INDICATOR

  COLD JUNCTION COMP.


  Download PDF
 • نمایشگر دوتایی فرایند

  مدل: DMY2011 & DMY2035

  Process Indicator

  LINEAR mA & VOLTAGE INPUTS

  TWO ON/OFF OR PULSE OUTPUTS

  4-DIGIT LED INDICATOR

  Download PDF
 • نمایشگر فشار دوتایی

  مدل: DMY2017


  Temperature Indicator

  RTD & T/C INPUT

  1 ON/OFF OUTPUT FULLY PROGRAMMABLE

  3-DIGIT LED INDICATOR


  Download PDF
 • توتالیزر و نمایشگر دوتایی فرایند

  مدل: DMY2030

  Smart Digital Indicator

  TEMPERATURE, PROCESS OR

  UNIVERSAL INPUT

  0.56" HIGH LED;

  GREEN OR RED

  Download PDF


 • کانتر دوتایی فرایند

  مدل: DMY2031

  small_image_1

  RTD, THERMOCOUPLE, mA & VOLTAGE INPUTS

  4-DIGIT LED INDICATOR

  2 ON/OFF OUTPUT

  Download PDF