پرشر گیج

از جمله مهمترین کمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی ، اعم از واحد های پتروشیمی ، پالایشگاه ها ، صنایع غذایی ، صنایع بهداشتی و دیگر صنایع کمیت فشار می باشد ، از اینرو همواره نیازمند تجهیزاتی هستیم تا با توجه به شرایط محیطی و استاندارد های مربوط بتوانند فشار سیستم را اعلام کنند و با توجه به آن عمل کنند.

 • small_image_1

  پرشر گیجی استاندارد

  سری P1

 • small_image_2

  پرشر گیج کار سنگین

  سری P2

 • small_image_3

  پرشر گیج رنج پایین

  سری P3

 • small_image_4

  تست پرشر گیج

  سری P5 • small_image_1

  پرشر گیجی دیافراگمی

  سری P6

 • small_image_2

  پرشر گیج تفاضلی

  سری P7

 • small_image_3

  پرشر سوئیچ

  سری P8

 • small_image_4

  پرشر گیج دیجیتال

  سری DG