پرشر

از جمله مهمترین کمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی ، اعم از واحد های پتروشیمی ، پالایشگاه ها ، صنایع غذایی ، صنایع بهداشتی و دیگر صنایع کمیت فشار می باشد ، از اینرو همواره نیازمند تجهیزاتی هستیم تا با توجه به شرایط محیطی و استاندارد های مربوط بتوانند فشار سیستم را اعلام کنند و با توجه به آن عمل کنند.

 • پرشر ترانسمیتر

  پرشر ترانسمیتر

 • پرشر کالیبراتور

  پرشر کالیبراتور

 • پرشر سوئیچ

  پرشر سوئیچ

 • پرشر رکوردر

  پرشر رکوردر • نمایشگر فشار

  نمایشگر فشار

 • پرشر گیج

  پرشر گیج

 • سیل دیافراگمی

  سیل دیافراگمی

 • لوازم جانبی

  لوازم جانبی