پرشر ترانسمیتر

برای تبدیل مقادیر فشار به سیگنال های الکتریکی استاندارد ، از پرشر ترانسمیترها استفاده می شود. برخی از پرشر ترانسمیتر ها علاوه بر تولید سیگنال کنترلی ، مقدار فشار را نیز نمایش می دهند.

 • Universal Input Indicator

  پرشر ترانسمیتر صنعتی

 • Process Indicator

  پرشر ترانسمیتر با نمایشگر

 • Temperature Indicator

  پرشر ترانسمیتر هوشمند

 • Smart Digital Indicator

  پرشر ترانسمیتر نصب پنل • پرشر ترانسمیتر فشار پایین

  پرشر ترانسمیتر فشار پایین