کنترلر پنوماتیک

به منظور مشاهده و تعین مقادیر مورد نیاز کمیت ها در پروسه های صنعتی ، از کنترلر ها استفاده می شود که با توجه به گستردگی طیف کاربری ، در انواع مختلف ساخته می شود.

 • کنترلر نمایشگر پنوماتیک سری 93

  image_1

  Input: Pressure, Temperature, Flow

  Pneumatic Output: 3 - 15 psi

  Proportional, Integral, Derivative, Differential Gap & On/Off Control


  Download PDF
 • رکوردر / کنترلر پنوماتیک سری 80 M

  image_2

  1, 2 or 3 Pen Recorder/Controller

  ±1.0% Accuracy

  Pneumatic Control Output (3 - 15 psi)

  On/Off or Differential Gap Control

  Download PDF