نمایشگر چند کاره

جهت مشاهده مقادیر اندازه گیری شده ، از نمایشگرها استفاده می شود. برخی از این نمایشگرها با توجه به نیاز ، توانایی تولید سیگنال های کنترلی را دارا می باشند.

 • نمایشگر دیجیتال چند کاره

  DMY2015

  image_1

  UP TO 12 INPUTS

  0.1% ACCURACY OF FULL SCALE

  TWO ALARM RELAYS (OPTION)

  HIGH & LOW ALARMS PER CHANNEL

  Download PDF
 • سنسور اسکنر برنامه پذیر

  SN80

  image_2

  UP TO 8 INPUT CHANNELS

  DIGITAL INTERFACE OPTION

  DIGITAL INDICATION OF CHANNEL NUMBER

  4 PROGRAMMABLE COMMUTATION MODES

  Download PDF