ترانسمیتر رطوبت

همواره اطلاع از میزان رطوبت و همچنین نقطه شبنم در واحد های تولیدی و صنعتی حائز اهمیت می باشد. از این رو از ادواتی جهت سنجش میزان رطوبت استفاده می شود که اغلب سیگنال متناسب با میزان رطوبت تولید می کنند.

 • رطوبت نسبی و ترانسمیتر دما

  (کاربردهای نصب شده در کانال)

  سری: HTP24

  image_1

  Duct / In-Hole Mounting

  RH and Temperature Measurements

  4 - 20 mA Output(s)

  Fast Response

  Compact Size, IP65

  Download PDF
 • رطوبت نسبی و ترانسمیتر دما

  (کاربردهای نصب شده سطحی ، دیوار)

  سری: HTP24

  image_2

  Wall Mounted for Ambient Applications

  RH &Temperature Measurements

  4 - 20 mA Output

  Fast Response

  Compact Size, IP65

  Download PDF